Udruženje Živimo zajedno

Udruženje Živimo zajedno

 
Udruženje Živimo zajedno je neprofitna humanitarna organizacija koja pruža pomoć ipodršku osobama sa smetnjama u razvoju svh uzrasta, oblika i stepena ometenosti i to kroz aktivnosti usklađene sa potrebama, interesovanjima i željama korisnika. Osnovni cilj rada u Udruženju Živimo zajedno je da se kroz uključivanje u raznovrsne i brojne aktivnosti, edukaciju, socijalizaciju, osamostaljivanje i radno osposobljavanje korisnika unapredi kvalitet života osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica, kao i celokupne društvene zajednice. Među najvažnijim ciljevima udruženja je i senzibilizacija i aktiviranje što većeg broja članova društvene zajednice u procesu osnaživanja osoba sa smetnjama u razvoju za ravnopravni život u zajednici.
 
Misija Udruženja Živimo zajedno je da osobe sa smetnjama u razvoju učini vidljivim, prisutnim i aktivnim u svim segmentima društvenog života, da afirmiše njihove sposobnosti i inidividualnosti, promoviše njihova prava i omogući im dostojanstven i ispunjen život. 
 

Vizija naše organizacije je društvo kao zajednica individualnosti, u kome svako ima svoje mesto, niko nije suvišan niti zapostavljen. To je društvo koje ne pravi razliku među ljudima prema njihovim sposobnostima, već prema onome štooni kao individualnosti donose u svet.
 
Aktivnosti za korisnike: Škola za odrasle, edukativna šetnja gradom, nastava u otvorenoj zajednici, radionice (Kultura življenja, Klub za mlade, Ples i pokret, Muzička radionica), sekcije (Dramska, Manekenska, Kreativna i ručni rad, Kompjuteri), radna okupacija, domaćinstvo, reciklaža, diskoteka, izleti, nastupi, kampovi, letovanje… 
 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*

Dozvoljeno je korišćenje HTML tagova.

Podeli sa prijateljima

Fleš oglasi

Fotografije

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, socijalna zastita

Humanitarne organizacije Beograd

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, socijalna zastita

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, pomoc i podrska

Humanitarne organizacije Beograd

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, pomoc i podrska

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, humanitarna organizacija zivimo

Humanitarne organizacije Beograd

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, humanitarna organizacija zivimo

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, druzenje i podrska

Humanitarne organizacije Beograd

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, druzenje i podrska

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, dnevni centar

Humanitarne organizacije Beograd

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, dnevni centar

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, dnevni boravak

Humanitarne organizacije Beograd

Udruženje Živimo zajedno, humanitarne organizacije Beograd, dnevni boravak

Delatnosti