English
 

Važni telefoni

 


Policija

192

Vatrogasci

193

Hitna pomoć

194

Tačno vreme

95

Predaja telegrama telefonom

96

Prijava međunarodnih razgovora

901

Vojna hitna pomoć

976

Prijava telefonskih smetnji

977

Centar za obaveštavanje

985

AMSS pomoć na putu

1987

Brojevi telefona

988

Ekspresna pošta (EMS)

9809

Služba buđenja

9811

Razna obaveštenja

9812

Razna sportska obaveštenja

9814

Vojna policija

19860