od 30rsd/dnevno

infostar-social-baner

Infostar» Kompanije» Osobe sa smetnjama u razvoju
Logo

Udruženje Živimo zajedno

  Udruženje Živimo zajedno je neprofitna humanitarna organizacija koja pruža pomoć ipodršku osobama sa smetnjama u razvoju svh uzrasta, oblika i stepena ometenosti i to kroz aktivnosti usklađene sa potrebama, interesovanjima i željama…

Vidi više »
Nazad na vrh