od 30rsd/dnevno

infostar-social-baner

Infostar» Kako napisati propratno pismo

Kako napisati propratno pismo

Propratno pismo (PP) je dokument koji prati vašu biografiju tj. CV, kada se prijavljujete za posao. Kako je CV dokument koji se piše po utvrđenom šablonu i time je sličan od kandidata do kandidata, propratno pismo je Vaša prilika da date neki individualni pečat svojoj biografiji i da iskažete svoje specifičnosti. PP je veoma kratko (200-250 reči), a njegov cilj je da uvede poslodavca u Vaš CV, da ukaže na aktivnosti i karakteristike koje su od posebnog značaja za prijavu. Vaše PP bi trebalo da odgovori na pitanja koja bi poslodavac mogao sebi da postavi čitajući Vaš CV. Ukratko, cilj PP-a je da odgovori na pitanje poslodavca: Zašto bi trebalo da zaposlim ovu osobu?

Pogledajte Primer propratnog pisma

Forma – PP ima formu poslovnog pisma : vaša adresa i kontakt informacije dolaze ispod vašeg imena, u desnom gornjem uglu stranice. Ispod toga, sa leve strane, napišite ime osobe kojoj se obraćate, kao i njenu funkciju i organizaciju u kojoj radi. Ukoliko nemate ime kontakt osobe, pismo adresirajte samo na kompaniju.

Ako znate ime osobe kojoj pišete, počnite sa Poštovani gospodine ili gospođo/gospođice, odnosno ukoliko pišete na engleskom Dear MR, Ms, Mrs. U ovom slučaju treba završiti pismo pozdravom „Sa poštovanjem“, odnosno „Kind regards“. Ukoliko ne znate ime kontakt osobe počnite sa Poštovani/Poštovana, na engleskom Dear Sirs, or Dear Sir or Madam.

Na kraju PP navedite mesto i datum pisanja pisma. Ispod toga taksativno navedite koje dokumente prilažete uz prijavu. Ukoliko šaljete samo CV, dovoljno je da to pomenete u samom tekstu PP.

Ukoliko prijavu šaljete poštom, odštampajte PP na belom papiru A4, isto kao i Vaš CV, i stavite u belu kovertu. Nije preporučljivo štampanje na papirima druge boje osim bele i upotrebljavanje drugih boja slova osim crne. Potrudite se da obezbedite kvalitetnu štampu Vašeg PP i CV-ja.

Stuktura sadržaja

Idealno PP ne treba da ima više od četiri pasusa. Cilj prvog je da naglasi za šta se prijavljuejte i gde ste dobili informacije o konkursu.U drugom pasusu treba navesti kvalifikacije i veštine koje posedujete (veštine prezentacije, komunikacije, pregovaranja ili druge kvalifikacije relevantne za konkretno radno mesto) koje Vas čine pravom osobom za taj posao. Pažljivo pročitajte oglas, odredite potrebne kvalifikacije i proverite još jednom da li ste vi prava osoba za taj posao. Nemojte samo navesti svoje vrline, navedite obrazloženje. Možda je najbolji način da počnete sa Vašim prethodnim radnim iskustvom i time kako ste razvili kvalifikacije i veštine koje posedujete. Isto kao i u CV-u, rezultat treba da bude da ste vi nezavisna osoba koja zna da preuzme inicijativu i odgovornost. Obrazložite u ovom delu i eventualne nejasnoće koje bi poslodavac mogao imati čitajući Vaš CV i objasnite zašto sve Vi prava osoba za to mesto, čak i u slučaju da ne ispunjavate sve uslove koji se u oglasu traže. Ukratko, drugi paragraf treba da pokaže da ste dobri za taj posao.

Treći pasus pokazuje zašto želite taj posao. Razmislite o tome, jer će Vas to pitanje verovatno sačekati na intervjuu – zašto ste se prijavili baš za taj posao i baš u toj kompaniji. Treba da pokažete jaku motivaciju i sposobnost da doprinesete radu konkretne organizacije, a da zauzvrat dobijete određenu satisfakciju (poželjno je da Vaša jedina satisfakcija i motivacija nije samo novac, već da su Vam bitni mogućnosti usavršavanja, napredovanja…)

Poslednji pasus naglašava da ste voljni da poslodavcu detaljnije objasnite i pokažete svoje kvalitete prilikom intervjua.

Nazad na vrh