Škola stranih jezika STUDIO OSKAR

Škola stranih jezika STUDIO OSKAR

Škola stranih jezika STUDIO OSKAR osnovana je 1992. godine. Od tada se u njoj održava nastava engleskog i drugih stranih jezika kao i nastava srpskog jezika za strance za sve uzraste (od predškolskih do odraslih) i nivoe učenja (od početnog do viših). Škola Studio Oskar se takođe bavi i pripremom za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ESOL i TOEFL ispita, kao i specijalizovanim kursevima jezika (za različite namene – bankarstvo, finansije, zdravstvo, turizam, itd.).
Studio Oskar je jedan od osnivača YALSa (Udruženja škola stranih jezika Srbije) čiji je cilj uspostavljanje i zaštita kvaliteta u nastavi stranih jezika. YALS je pridruženi član EAQUALSa (Evropske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga).
Dugi niz godina uspešno sarađujemo sa Britanskim savetom u Srbiji (British Council Serbia), a od 2010. godine smo i partner škola – član – Addvantage programa Britanskog saveta kao škola stranih jezika čiji polaznici pristupaju polaganju međunarodno priznatih Cambridge ESOL ispita.
Svi učenici naše škole koji su izašli na Cambridge ESOL i IELTS ispite su iste i položili. Stoprocentna prolaznost na Cambridge ESOL i IELTS ispitima je pre svega zasluga naših polaznika, ali i najbolja potvrda kvaliteta rada i nastavnog kadra naše škole.
Jezici: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, grčki, srpski za strance
Nivoi: svi nivoi (C2, C1, B2, B1, A2, A1, E) i uzrasti (odrasli, omladinski, školski, predškolski)
Tipovi kurseva:
– Opšti
– specijalizovani (poslovni, bankarstvo i finansije, medicina, turizam…)
Priprema za polaganje CAMBRIDGE ESOL i TOEFL ispita:
– KEY ENGLISH TEST (KET)
– PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
– FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
– CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
– CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
– INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
– TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)
– Kurs drame
ORGANIZACIJA NASTAVE
– Rad u malim i mentorskim grupama /2 – 8 polaznika/
– Rad na računarima u funkciji učenja jezika
– Mogućnost korišćenja školske biblioteke, računarske učionice, štampanih, audio i video materijala /“self –
 study“ program/
Mogućnost organizovanja:
– individualne nastave
– kombinacije individualne nastave i rada u grupi
– intenzivne nastave
– nastave za potrebe preduzeća, radnih organizacija, ambasada u njihovim prostorijama
Studio Oskar već dugi niz godina uspešno podučava decu predškolskog uzrasta.
Prednosti učenja jezika u predškolskom dobu
Deca predškolskog uzrasta nemaju strah od greške, sklona su imitiranju i podražavanju, učenju jezika prilaze kroz igru, bez opterećenja. Osim toga, zahvaljujući obilju igara i igrolikih aktivnosti, u čijoj osnovi leži ponavljanje odredjenih fraza, deca lako usvajaju čitave rečenice i konstrukcije. Sam sadržaj igara, priča, bajki, tradicionalnih songova i rima, je shodno svojoj bajkolikoj prirodi izuzetno bogat, tako da se izobilje vokabulara sa kojim se deca sreću u predškolstvu, na kasnijim nivoima učenja jezika retko javlja. Struktura i ritam dečijih igara koja je zasnovana na repeticiji su dobar osnov za dril, koji je u učenju jezika neophodan, ali učenicima na starijim nivoima teško pada, za razliku od predškolskog doba gde je zapakovan u igroliku aktivnost, i ritmično ili melodijski uobličen u čantove i songove. Prednost učenja jezika u ranom dobu najbolje se vidi na kasnijim, mlađeškolskim nivoima učenja jezika (npr. A1b, A1a) kada deca koja su od ranih godina kontinuirano učila jezik, najčešće preskoče neki od mlađeškolskih nivoa.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*

Dozvoljeno je korišćenje HTML tagova.

Podeli sa prijateljima

Fleš oglasi

Delatnosti