Sportska akademija Beograd

Sportska akademija Beograd

Sportska akademija, nekada viša, a danas akreditovana visoka škola strukovnih studija u trogodišnjem trajanju ove godine slavi petnaestogodišnjicu svog postojanja. Na inicijativu prof. Leona Lukmana 1996. godine osniva se Sportska akademija kao prva viša škola u oblasti sporta na teritoriji naše zemlje. Od tada pa do danas na Akademiji je diplomiralo oko 2000 studenata na 30 sportskih grana. Na tečajevima za operativne trenere osposobljeno je preko 1200 polaznika.
Na Akademiji u proteklih 15 godina gostovalo više od 120 stručnjaka iz oblasti sportske nauke iz celog sveta i naše zemlje. Od 2008. godine izdaje se naučno-stručni časopis Sportske akademije na engleskom jeziku “Serbian Journal of sports sciences” koji je rangiran među vodeće časopise i stekao je veliki ugled u svetu. U redakciji sportske akademije štampano je preko 50 udžbenika. Realizovano je 45 naučno-istraživačkih projekata i zajedno sa Ministarstvom prosvete i sporta Republike Srbije ostvarena su 3 projekta. Akademija je 2004. godine akreditovana kao referentni centar Međunarodnog olimpijskog komiteta za stručno obrazovanje  trenera iz celog sveta.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

*

Dozvoljeno je korišćenje HTML tagova.